"Blijf in gesprek

met de klant"

Dialoog

Communiceert u op het juiste moment met uw klanten? Weet u eigenlijk wat het juiste moment is? Niet voor u, maar voor uw klanten…. En durft u het gesprek met uw klant aan te gaan?

Uw klant wil graag met u communiceren. Persoonlijk, maar ook via social media of zelfs via een klacht. Een klacht is hét moment om de relatie met uw klant te verstevigen. Grote kans dat hij of zij bij u blijft!! Uw klanten voelen zich gewaardeerd als u ze oprechte aandacht geeft en de dialoog met ze aangaat, hetzij op de juiste momenten en met de juiste boodschap.

Wij helpen u met het in kaart brengen van uw cruciale klantcontactmomenten (moments of truth) en de juiste middelen en processen te beplalen en in te zetten om van uw klanten ambassadeurs te maken.

Bent u benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem contact op en we gaan graag de dialoog met u aan!

U kunt zich inschrijven voor de training. Klik hier voor meer informatie.

Agenda
- 30.1: Kleur je klant - Groningen
- 20.2: Kleur je klant - Drijber
- 24.2: Klant Erger Je Niet (Gratis demo) - Maarssen
- 27.3: Kleur je klant - Groningen


Twitter Live Feed